Rusya-Türkiye İş Konseyi
Destekleyen Kuruluşlar:
RUSYA FEDERASYONU TICARET VE SANAYI ODASI
ULUSLARARASI İŞ DESTEK MERKEZI
Rus -
Türk
ilişkileri
Rus -
Türk
ilişkileri
Rus – Türk ilişkileri beş yüz yıldan aşkın bir tarihe sahiptir.
Rusya Federasyonu ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki modern yasal anlaşma işbirliği temeli, aşağıdaki bir dizi kurucu belgelere dayanır:
• 16 Mart 1921 tarihinde RSFSC Başbakanı V. İ. Lenin ve Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk taraflarından imzalanan Moskova Antlaşması temelinde Sovyet Rusya ile Türkiye Cumhuriyeti arasında diplomatik ilişkilerin kurulması.
• Sovyetler Birliği ile Türkiye Cumhuriye’ti arasındaki 8 Ekim 1937 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşması.
• 15 Aralık 1997 tarihinde Rusya Federasyonu Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma
• 15 Aralık 1997 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti arasında gelir üzerinden alınan vergilerde çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması.
• 6 Aralık 2004 tarihinde Arkadaşlığın ve çok yönlü ortaklığın genişletilmesine ilişkin ortak beyannamesi
Günümüzde Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler, iki ülke halklarının taleplerini karşılamaktadır ve iyi komşuluk ve ekonomileri tamamlayıcılık ilkeleri üzerine inşa edilmektedir. Bu da turizmden nükleer enerji ve silah alanında işbirliğine kadar çok çeşitli sektörlerde ortak geliştirme projelerinin hayata geçirilmesini mümkün kılıyor.
İş
Konseyi'nin misyonu
İş
Konseyi'nin misyonu
Rusya ile Türkiye arasında karşılıklı yarar sağlayan işbirliği düzeyinin geliştirilmesi ve sürdürülmesi için çeşitli yapıların oluşturulmasına yardım sağlamak.
Ekonomik tekliflerin oluşturulması ve geliştirilmesini desteklemek ve Rusya ile Türkiye arasındaki mevcut bağları sürdürmek.
Kültürel, eğitimsel ve turizm alışverişi için tekliflerin oluşmasını ve geliştirilmesini desteklemek.
Girişimciliğin, eşit ticari işbirliği ve rekabetin önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik tavsiyelerin üretilmesi.
Müzakereler, konferanslar, toplantılar, çalışma grupları düzenleyerek iş liderleri ile Rusya ve Türkiye devlet organlarının temsilcileri arasında Rus-Türk etkileşiminin güncel sorunları hakkında görüş alışverişi için tekliflerin oluşturulması ve desteklenmesi.
Sergi etkinlikleri ve forumların hazırlanması ve düzenlenmesi.
İş faaliyetlerinin koordinasyonu, iş misyonlarının organizasyonu.
Rusya ve Türkiye piyasalarının ihracat-ithalat konjonktürünün bilgilendirilmesi alanında Rus ve Türk kuruluşlar ile meslek dernekleri arasında etkinliklerin başlatılması ve düzenlenmesi.
Belirli yatırım projelerinin uygulanması ve yatırım programlarının geliştirilmesi için uzman konseylerinin ve çalışma gruplarının oluşturulması.

Stratejik ortak

Uluslararası ekonomik bağların ve ticaretin geliştirilmesinde Rus ve yabancı kuruluşlara ve ilgili taraflara destek.
Farklı devletlerin ve bölgelerin topraklarında girişimcilik tekliflerinin en etkili şekilde uygulanması.
Siteye geç
Genç girişimcilere yardım nasıl sağlanır ve Rusya-Türkiye ilişkilerinin geleceği.
İş Konseyi nedir?
İş
Konseyi'nin
ortakları
İş
Konseyi'nin
ortakları