Rusya-Türk İş Konseyi'nin Oluşumu

Rusya – Türkiye İş Konseyi (RTİK) 1988 tarihinde Sovyetler Birliği Ticaret ve Sanayi Odası’nın bir alt bölümü olarak kurulmuştur. 2005 tarihinde RTİK, Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odası'nın bağımsız tüzel kişilik şeklini aldı ve günümüzde bu şeklin kapsamında faaliyetini yürüttmektedir.

RTİK’in misyonu Rusya Federasyonu ile Türkiye Cumhuriyeti devletleri arasındaki ekonomik ilişkileri desteklemek ve etkili bir şekilde geliştirmektir.

Şu anda, RTİK’in Başkanı Ahmet Palankoyev’dir

RTİK, iş ve ticarette Rus-Türk ilişkilerini destekleyen bağımsız bir kuruluştur. Türk ve Rus taraflarının temsilcileri arasında karşılıklı fayda sağlayan iş bağlantıları kurmak için elinden geleni yapmaktadır. Ayrıca, girişimcilere ekonomik etkiyi elde etmek için yatırımlar almada yardımcı oluyor ve karşılıklı ticarettin yükselmesini etkiliyor.

Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu iş çevreleri arasındaki sürekli bilgi alışverişi, RTİK’in uluslararası işbirliği alanında son derece verimli ticaret ve yatırım fırsatları bulmasını, devletlerin yenilik ve iş alanlarını geliştirmesini sağlıyor.

İş konseyinin görevleri
İş Konseyi'nin görevleri
Rusya ile Türkiye arasında karşılıklı yarar sağlayan işbirliği düzeyinin geliştirilmesi ve sürdürülmesi için çeşitli yapıların oluşturulmasına yardım;
daha verimli iş alanlarının belirlenmesi ve girişimciler ile etkilileşim üzerinden daha geliştirilmesi için piyasa ve rekabet ortamının analizi;
işbirliği ve girişimliği genişletilmesi, iş dünyasında olası engellerin ortadan kaldırılması, güçlü rekabeti desteklemek;
özellikle yenilikçi faaliyetlerin uygulanması olmak üzere iş ihtiyaçları için finansal, yatırım ve kredi elde etmede yardım;
karlı yatırım teklifleri bulmada yardım;
Rus üreticelerin desteği, yatırım çekme;
piyasa katılımcılarına kapsamlı bilgi desteği sağlamak, Rusya ve Türkiye'deki ihracat-ithalat piyasa durumunun araştırılması ve analizi;
belirli alanlarda uzman konseylerinin oluşturulması ve yatırım programlarının uygulanmasında yardım;
katılımcılar arasında yapıcı bir diyalog oluşturmak amacıyla iş liderleri için Rusya ve Türkiye devlet kurumlarının temsilcileriyle toplantılar, çalışma grupları ve konferanslar organize etmek;
girişim faaliyeti geliştirme danışmanlık hizmetleri, çevirim, reklam, hukuk hizmetlerinde vb;
sergilerin, forumların ve iş kongrelerinin hazırlanması, düzenlenmesi ve desteklenmesi;
RTİK faaliyetleri hakkında reklam bilgilerinin geliştirilmesi, üretimi ve dağıtımı.
Faaliyet alanları
Faaliyet alanları
1
Bilimsel, teknik, tarımsal-endüstriyel, enerji, ulaşım, kredi ve finans ve diğer ilgili alanlardan ilgili tarafların sınırsız diyaloğuna katılım yoluyla devletlerarası işbirliğine aktif destekte bulunmak;
2
Yatırım alanındaki potansiyeli genişletmek, iş topluluklarının etkileşimi, ortak bulma konusunda yardım amacıyla İş Konseyi'nin çalışmaları için bilgi desteği;
3
Girişimciler ve yatırımcılar için etkili işbirliği programlarının geliştirilmesi;
4
Her düzeyde iş geliştirme desteği;
5
İki tarafın ilişkilerinde mevcut problemlerin analizi ve bunların üstesinden gelmek için önerilerin geliştirilmesi;
6
Rus ve Türk iş topluluklarının verimli işbirliği için yeni fırsatların belirlenmesi;
7
İki taraflı ilişkilerin geliştirilmesindeki sorunların ortadan kaldırılması, piysada ve iş alanında yeni fırsatların belirlenmesi amacıyla analizi;
8
İki taraflı ticari ve ekonomik işbirliği konularında devletler arası konferansların düzenlenmesi, iş bağlantılarının kurulması;
9
Mevzuat bakımından düzenleyici belgelerin oluşturulması yoluyla ortak Rus-Türk programlarının uygulanmasına destek;
10
Önerilerin geliştirilmesi, uygulanması ve Rusya ve Türkiye topraklarında yatırım için ekonomik olarak karlı koşulların yaratılması.
Yönetim
RTİK Yönetimi
RTİK Başkanı
Ahmet Palankoyev
Başkan Yardımcısı
Adam Lyanov
RTİK Genel Müdürü
Aleksey Yegarmin
RTİK Türkiye Temsilciliği Başkanı
Hristo Hristov
RTİK Türkiye Temsilcisi
Vedat Eryetiş
RTİK Türkiye Temsilcisi
Murat Öztürk
RTİK Türkiye Temsilcisi
Hakan Cihaner
RTİK Türkiye Temsilcisi
Kadir Kurtuluş
RTİK Türkiye Temsilcisi
Abdülvahit Vardar