02.08.2021
İş Konseyi

Rusya-Türkiye Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu 17. Dönem Toplantısı kapsamında Rusya-Türkiye İş Konseyi toplantısı ve Rusya-Türkiye İş Fuarı gerkçekleşti

Rusya-Türkiye Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu 17. Dönem Toplantısı kapsamında Rusya-Türkiye İş Konseyi toplantısı ve Rusya-Türkiye İş Fuarı gerkçekleşti
30 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleşen Rusya-Türkiye Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu 17. Dönem Toplantısı kapsamında Rusya-Türkiye İş Konseyi toplantısı ve Rusya-Türkiye İş Forumu düzenlendi. Rusya-Türkiye İş Konseyi Başkanı Ahmet Palankoyev, raporunda,  yapılan eylemler ve gelecekte yapılacak eylemlerin  planları hakkında bahsetti.
Palankoyev, şu anda iki ülkenin ekonomisi karşılıklı olarak faydalı işbirliği temelinde uyumlu şekilde geliştiklerini özellikle belirtti. Her iki ülkenin topraklarında uygulanan projeleri göze alarak karşılıklı yatırım hacmi, her iki tarafta da yaklaşık 10 milyar doları oluşturmaktadır. Rusya ve Türkiye ekonomileri ise bir birine rakip olmayan, aksine birbirlerini tamamlayandır ve bu gelişim potansiyellerini oluşmasını sağlıyor. İş Konseyleri’nin teklifiyle Rusya-Türkiye Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu’na aşağıdaki bir dizi teklifler  dahil edildi.
•    Rusya ve Türkiye ticaret ilişkilerini geliştirmek amacıyla Uluslararası İş Destek Merkezi’nin modern dijital platformunun kulanımı
•    Rusya Federasyonu bölgelerinin iş çevreleri ile Türkiye bölgelerinin iş çevreleri arasındaki doğrudan temasların geliştirilmesi ve güçlendirilmesi.
•    Ulusal para birimleri ödemelerinin gerçekleşmesi.
Rusya-Türkiye İş Konseyi’nin geçen dönem çalışmalarında, Covid-19’un yayılmasıyla bağlantılı zorunlu kısıtlamalara rağmen, Türk ortaklarla aşağıdaki konular ile ilgili çok sayıda toplantılar organize edilmiştir.
•    ‘Buz Sarayı’ adlı çok funksiyonlu spor ve eğlence kompleksi projesi inşaatının hayata geçmesi. Bu proje İstanbul, Ankara ve Bodrum’un ilgisini çekmiştir.
•    "Şehirler  alanı yönetimi" kavramlarını uygulamak için BT alanında Rus teknolojilerinin gelişimi (SMART CITY).

•    Uygulanmasında Rus uzmanlarının büyük deneyime sahip olduğu metro inşaat projeleri müzakereleri.
•    Rusya Federasyonu’nda orta yoğunluklu sunta (MDF), sunta ve laminat fabrikası inşaatı projesi.
•    Doğal kaynakların geliştirilmesi ve işlenmesi alanındaki modern yüksek teknoloji projeleri.
Ahmet Palankoyev, ortaklarla ve Türkiye-Rusya İş Konseyi’le birlikte, Rusya-Türkiye İş Konseyi aşağıdaki kuruluşlar ile bir dizi sözleşmeler imzaladığını vurguladı:
•    Uluslararası ticaret ilişkileri katılımcısı olan Rusya-Türkiye Ticaret Evi’yle

•    Türk inşaat sektörünün çıkarlarının temsilcisi olan Türkiye İnşaat Mütahhitlerinin Konfederasyonu’yla (İMKON).    
                
•    Bölgenin ticari faaliyetlerinin gelişimi ile ilgili olan Bodrum şehrinin Belediye Başkanı ile.

•    Büyük sanayi ve eğitim merkezi olan İzmir şehrinin Belediye Başkanı ile.

•    Bir dizi bölgesel Türk Ticaret Odaları’yla.

•    Bodrum’un Tanıtım Gücü Vakfı’yla (BOTAV).

Ve bu, en geniş işbirliği konularını tartışmayı ve uygulamayı mümkün kılan ortak kuruluşların, ilişkilerinin tümü değildir.